آژانس هواپیمایی ستاره ونک

تماس : ۰۲۱۴۲۳۰۹ | ۰۲۱۸۸۸۸۰۰۰۰

بلیط سیستمی

برای صدور بلیط های داخلی می توانید پس از شماره گیری تلفن های آژانس داخلی های زیر را شماره گیری نمایید.

کانترهای فروش بلیط داخلی :

سرکار خانم جعفری داخلی ۱۰۲

سرکار خانم مبینی داخلی ۱۳۲

تور های پیشنهادی
سفر به سبک ستاره ونک ...

اطلاعات تماس

چهار راه جهان کودک پلاک 53

021-88880000

021-42309

پشتیبانی 24 ساعته بلیط خارجی :

0912-21-42309

Info@Setarehvanak.com

شبکه های اجتماعی

خبرنامه