تایلند

آژانس هواپیمایی ستاره ونک

تماس : ۰۲۱۴۲۳۰۹ | ۰۲۱۸۸۸۸۰۰۰۰

تایلند

تایلند | پوکت +بانکوک

امارات

تور تایلند تابستان 96 ( 4شب پوکت 3 شب بانکوک ) امارات

3070000تومان

تایلند | پاتایا

ماهان

تور تایلند تابستان 96 ( 7 شب پاتایا ) ماهان

2190000تومان

تایلند | پوکت

امارات

تور تایلند تابستان 96 ( 7 شب پوکت ) امارات

2715000 تومان

تایلند | پوکت + ساموئی

امارات

تور تایلند تابستان 96 ( 4 شب پوکت + 3 شب سامویی ) امارات

3640000 تومان

تایلند | پوکت+فی فی

امارات

تور تایلند تابستان 96 ( 5 شب پوکت + 2 شب فی فی ) امارات

3255000 تومان

تایلند | بانکوک+هوآهین+چیانگ مای

ماهان

تور تایلند بهار 96 ( 2 شب بانکوک+2 شب هوآهین+3 شب چیانگ مای ) ماهان

3510000 ریال

تایلند | پاتایا

اتحاد

تور تایلند تابستان 96( 7 شب پاتایا ) اتحاد

2060000 تومان

تایلند | بانکوک

اتحاد

تور تایلند تابستان 96 ( 7 شب بانکوک ) اتحاد

2120000 نومان

تایلند | پوکت

قطر ایرویز

تور تایلند تابستان 96 ( 7 شب پوکت ) قطرایرویز

2530000 تومان

تایلند | پوکت+فی فی

قطر ایرویز

تور تایلند تابستان 96 ( 5 شب پوکت + 2 شب فی فی ) قطرایرویز

3070000 تومان

تایلند | پوکت

امارات

تور ویژه تایلند ( 7 شب پوکت ) اماراتسفر به سبک ستاره ونک ...

اطلاعات تماس

چهار راه جهان کودک پلاک 53

021-88880000

021-42309

پشتیبانی 24 ساعته بلیط خارجی :

0912-21-42309

Info@Setarehvanak.com

شبکه های اجتماعی

خبرنامه